Apvienotā Veselības un fitnesa federācija (The United Health & Fitness Federation) iesniedza Indijas likumdošanas iestādēm IHRSA apkopotos pētījumus, ar cerību, ka tie pārliecinās atbildīgās personas ļaut fitnesa un sporta klubiem turpināt darbu. Tā rezultātā klubi atkal strādā un cilvēki var atgriezties pie savas veselības uzlabošanas sportojot.

Pēc ilgāka pārtraukuma Indijas sporta un fitnesa klubi var atkal atvērt durvis saviem klientiem. Ar ieinteresēto personu un Maharashtras štata galvenā ministra Udhava Thakereja apstiprinājumu, vairāk nekā 112 miljonu cilvēku, kas šo reģionu sauc par mājām, tagad varēs atgriezties savās sporta zālēs un droši vingrot.

Šī uzvara sekoja pēc tam, kad vairāk nekā septiņi valsts reģioni tika slēgti uz vairāku mēnešu ilgu karantīnu. Tātad, kas lika Indijas sporta klubiem uzskatīt, ka tie ir tik droši klientiem, lai  droši varētu turpināt darbību?

Lielu palīdzību sniedza Apvienotā Veselības un fitnesa federācija (UHFF), IHRSA Indijas Nacionālās federācijas partneris. UHFF izmantoja IHRSA veiktos pētījumus, lai apstiprinātu savus apgalvojumus, ka sporta zāles varētu būt daļa no risinājuma cīņā pret vīrusu un var darboties droši, ievērojot visas piesardzības normas.

Ceļš uz klubu atvēršanu

UHFF sarunā ar valdības amatpersonām tika secināts, ka likumdevēji galvenokārt raizējas par:

 • Kluba apmeklētāju tuvu distanci vienam no otra;
 • Svīšanas, pastiprinātas elpošanas izraisītā mitruma slēgtā telpā;
 • Inficētām personām bez vīrusa simptomiem;
 • Kā gados vecāki cilvēki vai cilvēki ar blakus slimībām var droši vingrot, saglabājot savu veselību.

Tā kā COVID-19 inficēto skaits pasaulē palielinās, un daudzu valstu valdības jau otro reizi īsteno karantīnas ieviešanu nacionālā līmenī, klubu īpašnieki zināja, ka viņiem ir jārīkojas ātri, lai Indijā atvērtu sporta un fitnesa zāles. Vienā no līdz šim vislielākajām cīņām, lobējot sporta klubu darbības atsākšanu, UHFF izmantoja visas iespējas, lai piesaistītu valdības uzmanību.

UHFF iesniedza petīciju change.org vietnē par atbalstu Sporta un fitnesa klubu darbības atsākšanai Maharaštras štatā. Federācija arī ieguva valdības atbalstu, izmantojot Twitter kampaņas, kurās tika izplatīta ziņa, ka veselības klubi varētu:

 • Iesaistīties inficēto personu izsekošanai;
 • Veiksmīgi ieviest un ievērot stingrās drošības un sanitārās prasības;
 • Sadarboties ar valsts institūcijām un identificēt ikvienu, kurš ir apmeklējis klubu (kluba biedrus, personālu un pārējo sabiedrību).

Šajās kampaņās UHFF ieguldīja lielus resursus un veica pētījumus, kas parāda, ka klubi nav vainojami COVID-19 izplatīšanā un ka faktiskā inficēšanās šajās iestādēs notiek ļoti reti. Daži no IHRSA resursiem, ko izmantoja Maharashtra valdības pārliecināšanai, bija:

 1. Valsts alianses (State Alliances) publicētais dokuments;
 2. MXM ‘Visit-to-Virus’ dati;
 3. Standarta darbības procedūras;
 4. Drošības standarti;
 5. Veselības vispārējie ieguvumi vingrojot;
 6. Prezentācija, papildināta ar attiecīgajiem statistikas datiem un pētījumu rezultātiem;
 7. Vadlīnijas Indijas sporta zāļu atkārtotai darbības uzsākšanai.

Pēc UHFF domām, pārliecinošākie argumenti klubu atvēršanai  bija sporta un fitnesa klubu pierādītā spēja:

 • Nodrošināt apmeklētājiem drošu distanci vingrojot;
 • Informēt klientus par drošības ieteikumiem un aizliegumiem  pirms un pēc treniņa;
 • Katrā reģionā, kurā atvēra klubus, tika ieviesti drošības pasākumi risku mazināšanai, lai klubos izvairītos no jebkādas iespējamas COVID-19 pārnešanas, inficēšanās draudiem;
 • Valdības lēmumā, atļaut sporta klubu darbības atsākšanu, klubi visā Maharaštrā piekrita ievērot šādas vadlīnijas:
 • Pilnīga dezinfekcija objektos divas reizes dienā;
 • Ierobežota kapacitāte;
 • Obligāta sejas aizsargmasku lietošanas gan klientiem, gan darbiniekiem (izņemot, ja tiek veikti īpaši enerģiski vingrinājumi);
 • Cilvēka ķermeņa temperatūras pārbaude pie ieejas;
 • Vismaz 2 m distances ievērošana vienam no otra;
 • Klubos nav atļautas grupu nodarbības līdz brīdim, kad valdība mainīs līdzšinējo kārtību;
 • Aprīkojuma izvietošana attiecīgai distances ievērošanai utt.

Indijas ABS Fitnesa un sporta klubu tīkla dibinātājs un priekšsēdētājs Abhimanyu Sable  videoklipā vietnē Facebook dalījās ar pilnu vadlīniju sarakstu.

Maharaštras reģiona vadlīnijas klubu darbības atsākšanai līdzinās visā pasaulē ieviestajiem drošības pasākumiem sporta un fitnesa klubos.

Sadarbība ir atslēga uz  fitnesa nozares nākotni

IHRSA atzinīgi vērtē UHFF neatlaidību cīņā par klubu darbības atsākšanu un viņu neatlaidību, turpinot šo darbu. Šis strīds bija neizprotams un diskriminējošs, jo valdība bija ļāvusi visiem citiem uzņēmumiem un nozarēm darboties pandēmijas laikā – izņemt fitnesa industriju.

Strīds par klubu darbības atsākšanu Indijā ir vēl viens piemērs, kas parāda, cik svarīgi ir stiprināt nozares politisko nostāju un veidot attiecības ar vietējām varas iestādēm.

IHRSA kā vienīgā tirdzniecības asociācija, kas pārstāv pasaules veselības un fitnesa nozari, cenšas pilnveidoties, veicināt un aizsargāt nozari kopumā, nodrošinot to ar nepieciešamajiem resursiem un noderīgu informāciju. Koronavīrusa pandēmijas laikā sadarbība starp IHRSA un federācijas partneriem ir bijusi lielāka un nozīmīgāka nekā jebkad agrāk. Mums visiem jāturpina strādāt kopā, lai:

 • Iestātos par nepieciešamību palikt fiziski aktīviem;
 • Izceltu sporta un fitnesa klubus kā nozīmīgus palīgus slimību profilaksē un veselīga dzīvesveida ievērošanā;
 • Pārtrauktu negatīvo likumdevēju attieksmi pret sporta nozari;  
 • Panāktu aktīvu iesaistīšanos visās diskusijās, kas skar sabiedrības kopējo veselību.

Autore: Sami Smith

 2020. gada 20.novembris