Journey_banner_3

Decembra sākumā (no 8. līdz 11. decembrim) Baltijas valstīs un Somijā viesojās starptautiskās fitnesa industrijas speciālists Keith Smit (Life Fitness Global Master Trainer). Keith vizītes mērķis bija aizvadīt 4 semināru sesiju, kur visi fitnesa industrijas pārstāvji tika aicināti klausīties un aktīvi līdzdarboties izglītojošā kursā “Delivering Outstanding Exerciser Experiences at Your Facility”.

Baltic Pictures  -0540 Baltic Pictures  -0547

Semināra ietvaros tā apmeklētājiem tika sniegta iespēja ieskatīties fitnesa nozares problēmās un aplūkot galvenos faktorus, kas var palīdzēt veiksmīgi attīstīties sporta klubam nākotnē un iekarot savu vietu šīs nozares tirgū.

Viens no šī kursa mērķiem bija likt fitnesa nozares pārstāvjiem iejusties sporta kluba apmeklētāju ādā un likt novērtēt kluba un tā treneru darbības no cita skatu punkta.

Keith nemitīgi uzsvēra, ka galvenais faktors ir domāt plašāk un savādāk un, ja fitnesa industrijas pārstāvji vēlas panākumus šajā nozarē, nemitīgi ir jāatbild uz tādiem jautājumiem kā “ko un kā ir nepieciešams darīt, lai klubs spētu iekarot tirgu, būtu atšķirīgs no konkurentiem un veidotu klientu lojalitāti”.

Seminārs tika sadalīts vairākās daļās – notika gan teorētisko jautājumu apspriešana, gan praktisku uzdevumu veikšana, balstoties uz zināšanām un informāciju, kas iegūta semināra teorētiskajā daļā.

Viens no praktiskajiem uzdevumiem bija saprast četru dažādu sporta kluba apmeklētāju tipu domāšanu. Šajā uzdevumā, darbojoties grupās, fitnesa nozares pārstāvjiem bija jāmēģina iejusties dažādu sporta kluba apmeklētāju ādā, izprast viņu uzskatus par fitnesa klubu, pieredzi sportā, to, kā konkrētais apmeklētājs jūtas ienākot sporta klubā un kas varētu palīdzēt viņam justies labi un gaidīti šajā vietā, lai veidotu šī klienta lojalitāti. Visu semināru un arī šo konkrēto uzdevumu caurstrāvoja mērķis likt saprast nepieciešamību un nozīmīgumu domāšanai no dažādiem skatu punktiem, kā arī to, ka svarīgākais veiksmīga kluba darbībai nav modernākais un dārgākais aprīkojums, bet gan spēja piedāvāt apmeklētājam to, ko viņš vēlas un galvenais, kā viņš to vēlas – nozīme ir attieksmē un domāšanā, nevis piedāvātajā sporta kluba trenažieru klāstā.

Baltic Pictures  -0697 Baltic Pictures  -0735 Baltic Pictures  -0752 Baltic Pictures  -0678 Baltic Pictures  -1048

Šādu kursu nozīmīgumu, kas sniedz arī ieguldījumu turpmākai fitnesa nozares attīstībai, apliecināja semināra apmeklētāju atzinīgās atsauksmes par Keith profesionalitāti, kā arī augstais vērtējums par seminārā iegūtajām zināšanām un to lietderīgumu, attīstot kluba darbību nākotnē.

Gfitness komanda priecājas, ka visi dalībnieki izteica vēlmi šādus seminārus apmeklēt arī nākotnē!

Baltic Pictures  -1054 Baltic Pictures  -0770

Gfit logo